Viestintäsuunnitelma 2023-2027

Sateenkaariyhdistys Malkus on aktiivinen ja monipuolinen viestijä. Tulevasta toiminnasta tiedotamme hyvissä ajoin ennalta, meneillään olevasta toiminnasta välitämme tunnelmia reaaliajassa ja kokemuksiin palaamme vielä jälkikäteen. Viestinnässä hyödynnämme monia eri kanavia, jotta tavoittaisimme kaikenikäisiä ihmisiä ja mahdollisimman monet kiinnostuneet heille mieluisimmalla tavalla. Panostamme selkeään ja helposti ymmärrettävään viestintään. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan käytämme viestinnässämme suomen kielen lisäksi myös ruotsia, englantia ja muita kieliä.

Yhdistyksen hankkeilla ja kampanjoilla voi olla omia verkkosivustoja ja sosiaalisen median tilejä. Niiden osalta luomme erilliset suunnitelmat, jotka täydentävät tätä viestintäsuunnitelmaa.

Näkyvää läsnäoloa ja avointa viestintää

Sateenkaariyhdistys Malkus näyttäytyy helposti lähestyttävänä toimijana. Kerromme avoimesti toiminnastamme, kysymme, kuuntelemme ja etsimme ratkaisuja. Osa yhdistyksen aktiiveista näkyy viestinnässämme omilla kasvoillaan ja nimillään.

Yhdistyksellä on näyttävä, helppokäyttöinen ja informatiivinen verkkosivusto. Sosiaalisen median palveluista olemme aktiivisesti mukana Facebookissa ja Instagramissa. Näissä palveluissa panostamme erityisesti kuvalliseen viestintään. Malkus-sähköpostilistallemme ovat tervetulleita kaikki hengellisyydestä kiinnostuneet sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä. Lisäksi yhdistyksellä on oma YouTube-tili.

Toimijoihimme voi ottaa yhteyttä mm. Facebookin ja Instagramin viestitoiminnoilla, verkkosivuston palautelomakkeilla sekä sähköpostilla. Yhdistykselle tuleviin yhteydenottoihin vastaamme mahdollisimman nopeasti. Laadimme hengellisen sateenkaaritoiminnan ajankohtaisista asioista kertovia tiedotteita. Julkaisemme tiedotteet verkkosivustollamme, lähetämme ne Malkus-sähköpostilistalle ja mainostamme niitä sosiaalisessa mediassa.

Ylläpidämme verkkosivustollamme valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria. Kerromme tapahtumista myös Malkus-sähköpostilistalla, sosiaalisen median kanavissamme ja erilaisissa sateenkaari-ihmisille suunnatuissa Facebook-ryhmissä. Pyrimme nostamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hengellisyyttä esiin myös tiedotusvälineissä. Vastaamme haastattelupyyntöihin ja tarvittaessa teemme myös kannanottoja. Osallistumme mielellämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa hengellisissä yhteisöissä käsittelevään keskusteluun.

 
Yhdistyksen toimijat saavat tarvitsemansa tiedot

Keskeisin hallituksen sisäinen viestintätapa ovat hallituksen kokoukset, joiden ajankohdat pyrimme sopimaan sellaisiksi, että mahdollisimman monet hallituksen jäsenet pääsevät niihin osallistumaan. Kokousten välillä hallituksen jäsenet viestivät keskenään aktiivisesti yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Sopiva viestintätapa valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Ylläpidämme hallinnollista vuosikelloa, jota seuraamalla hallituksen jäsenet pysyvät ajan tasalla tarvittavien hallinnollisten toimien tekemisessä.

Hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen toimijoita pyydämme tarpeen mukaan osallistumaan hallituksen kokouksiin. Hallitus tiedottaa toimijoille heidän toimintaansa koskettavista hallituksen päätöksistä.

Yhdistyksen jäsenillä on muiden viestintäkanavien lisäksi mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa yhdistyksen kokouksissa. Kokouskutsun yhteydessä lähetämme asialistan lisäksi mahdollisuuksien mukaan täydentävää tietoa sellaisista käsiteltävistä asioista, jotka eivät kuulu jokaisen sääntömääräisen syys- tai kevätkokouksen asialistalle.