Toimintasuunnitelma 2024

 

1. Johdanto

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Pyrimme toiminnallamme myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten välillä. Vuonna 2024 panostamme erityisesti verkkotoiminnan ja etäosallistumisen kehittämiseen. Yhdistyksen perustamisesta tulee 10 vuotta täyteen 26.4.2024. Pyrimme huomioimaan tämän merkkipäivän kevään 2024 toiminnassamme. Suurin osa toiminnastamme tapahtuu Voimavaraksi-hankkeen puitteissa. Hankkeelle on tehty erillinen toimintasuunnitelma.

 

2. Henkilö- ja kannatusjäsenyys

Jäsenet ovat yhdistykselle tärkeä sidosryhmä ja jäsenkokous päättää viime kädessä yhdistyksen asioista. Pyrimme siihen, että jäsenistö osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2024 on 15 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät pääsevät jäseneksi 10 eurolla. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on yksityishenkilöiden osalta 50 euroa ja yhteisöjen osalta 100 euroa.

Jäseneksi liittyminen on helppoa yhdistyksen verkkosivuston kautta. Mainostamme verkkosivuston osoitetta aktiivisesti eri tapahtumissa. Meillä on tapahtumissa jaossa myös paperisia lomakkeita, joilla voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Käytössämme on Setan jäsenjärjestöjen yhteinen verkossa toimiva jäsenrekisteri, jonka kautta jäsenet voivat hallinnoida omia jäsentietojaan. Jäsenet saavat jäsenmaksun maksamisen jälkeen automaattisesti mobiilijäsenkortin.

 

3. Vertaistoiminta

Järjestämme hengellisille sateenkaari-ihmisille suunnattua vertaistoimintaa ja tuemme muiden tahojen järjestämää toimintaa tiedottamalla siitä.

Järjestämme leirejä sekä yksittäisiä vertaistuellisia tapaamisia.

Kehitämme puhelimen ja verkon välityksellä tapahtuvaa hengellisyyteen liittyvää vertaistoimintaa.

Pyrimme tavoittamaan ihmisiä, jotka tähän mennessä ovat olleet vähemmän edustettuina toiminnassamme.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vertaistoimintaa myös muilla kielillä kuin suomeksi.

 

4. Tapahtumat

Osallistumme kesän Pride-tapahtumiin marssien näkyvästi niiden kulkueissa. Osaan Pride-tapahtumista järjestämme myös muuta ohjelmaa, joko itsenäisesti tai yhdessä paikallisryhmien kanssa.

Perinteisen Malkus-leirin järjestämme syyskuussa.

Yhdistyksen aktiivit osallistuvat yhdessä Yhteys-liikkeen ja seurakuntien kanssa evankelisluterilaisen kirkon sateenkaarimessun järjestämiseen ympäri Suomea. Joillakin paikkakunnilla järjestämiseen osallistuu myös yhdistyksen tukema paikallisryhmä.

 

5. Muut toimintamuodot

Vuonna 2024 jatkamme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaariyhteisön toiminnan historian taltioimista arkistoimalla aktiivisesti tietoa ja AV-tallenteita sekä haastattelemalla toiminnan alkuvaiheissa mukana olleita ihmisiä.

 

6. Viestintä

Vuonna 2024 toteutamme viestintäämme erillisen viestintäsuunnitelman pohjalta. Ylläpidämme verkkosivuillamme valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria. Pyrimme kehittämään kalenteria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sellaiseksi, että tapahtumatiedot tavoittaisivat entistä enemmän ihmisiä. Kalenteriin lisätään pääosin ilmaistapahtumia. Laadimme hengellisen sateenkaaritoiminnan ajankohtaisista asioista kertovan tiedotteen noin viisi kertaa vuodessa. Julkaisemme tiedotteen verkkosivuillamme ja Facebook-sivullamme sekä lähetämme sen yhdistyksen sähköpostilistalle.

Jaamme Sateenkaariyhdistys Malkuksen esitteitä. Pyrimme saamaan esitteitämme esille myös yhteistyökumppaneiden tiloihin ja tapahtumiin. Suuremmissa tapahtumissa lisäämme yhdistyksen näkyvyyttä banderollia käyttämällä.

 

7. Hallinto

Jäsenkokoukset tekevät yhdistystoiminnan tärkeimmät päätökset. Syyskuun ja joulukuun välille ajoittuvassa syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja päätetään toiminnan suuntaviivoista. Maaliskuun ja kesäkuun välille ajoittuvassa kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Hallitus vastaa yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnan kehittämisestä jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa, kun he valmistelevat hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksiin hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.

 

8. Talous

Toiminnasta syntyvien menojen kattamiseksi yhdistys tarvitsee avustuksia ja lahjoituksia. Saamme sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) hankeavustusta Voimavaraksi-hankkeeseen. Tämä on ylivoimaisesti suurin tulonlähteemme. Muita tulonlähteitä ovat jäsenmaksut sekä satunnaiset lahjoitukset ja avustukset. Avustusta myöntäviä tahoja ovat Seta ja sen jäsenjärjestöt, seurakunnat sekä opintokeskukset.

 

9. Yhteistyökumppanit

Sateenkaariyhdistys Malkus on avoin monipuoliselle yhteistyölle. Vuonna 2024 tulemme tekemään yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:

  • Seta ja sen jäsenjärjestöt
  • Sinuiksi-palvelu
  • Evankelisluterilainen kirkko ja sen seurakunnat
  • Yhteys-liike

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä erilaisten hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoiden ja monen muun tahon kanssa, mm. ylläpitämänsä tapahtumakalenterin ja Voimavaraksi –hankkeen tiimoilta.