Malkus-konsepti

Yhdistystoiminnan ja muun Malkus-nimisen toiminnan suhteen määrittelemiseksi on kehitetty Malkus-konsepti, mikä tarkoittaa että yhdistys ylläpitää suosituksia Malkus-nimisen toiminnan periaatteiksi. Yhdistyksen syyskokouksessa 2014 hyväksytty Malkus-konsepti on seuraava:

  • Toiminta on suunnattu ensisijaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen.
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen suhtaudutaan myönteisesti silloin kun niitä ilmaistaan vapaaehtoisesti ilman painostusta tai loukkaamistarkoitusta.
  • Toiminta voi olla uskonnollisesti tunnustuksellista tai tunnustuksetonta. Sen on kuitenkin liityttävä jollakin tavalla hengellisiin, uskonnollisiin tai elämänkatsomuksellisiin asioihin. On suositeltavaa mutta ei välttämätöntä, että toiminnan luonne käy ilmi toimijan nimestä tai kuvauksesta.
  • Toiminta on avointa ihmisille, joilla on erilaisia hengellisiä, uskonnollisia tai elämänkatsomuksellisia näkemyksiä.
  • Toimintaan osallistuvien tulee voida itse määritellä itsensä ja asettaa rajat sille missä määrin ja millä tavoin osallistuu toimintaan.
  • Toiminnalla on taustayhteisö tai yksi tai useampi vastuuhenkilö, jonka kautta toiminnasta saa tietoja.
  • Toiminnassa tulee noudattaa kansallista lainsäädäntöä tai tarpeelliseksi todettaessa pyrkiä muuttamaan lainsäädäntöä lain mukaisia menettelytapoja käyttäen.