Toimintasuunnitelma 2015

 
1. Johdanto

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten välillä.

Toisena toimintavuonnaan yhdistys pyrkii toiminnan vakiinnuttamiseen ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseen. Jäsenhankintaa tehdään aiempaa aktiivisemmin, tapahtumia järjestetään entistä monipuolisemmin ja vaikuttamistyötä erilaisten uskonnollisten yhteisöjen sisällä lisätään.

 

2. Henkilö- ja kannatusjäsenyys

Yhdistystoiminnan tärkein tuki tulee jäsenistöstä. Sateenkaariyhdistys Malkus pyrkii siihen, että jäsenistö osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuonna 2015 yhdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät pääsevät jäseneksi 10 eurolla. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa.

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan yhdistyksen näkyvyyttä lisäämällä. Jäseneksi liittyminen on helppoa yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivujen osoitetta mainostetaan aktiivisesti yhdistyksen tapahtumissa. Tapahtumissa on jaossa myös paperisia lomakkeita, joilla voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

 

3. Vertaistoiminta

Sateenkaariyhdistys Malkus tukee eri tahojen järjestämää ryhmätoimintaa sääntöjensä ja ylläpitämänsä Malkus-konseptin mukaisesti. Vuonna 2015 yhdistyksen tukemia ryhmiä ovat mm.:

 • Helsingin Malkus-ryhmä (HeSetan ryhmä)
 • Helsingin Malkus-ryhmän raamattupiiri
 • Jyväskylän raamattupiiri
 • Pirkanmaan Setan Hengellinen ryhmä Malkus
 • Tampereen raamattupiiri
 • Turun kristillinen piiri Malkus

Yhdistys kannustaa aktiivejaan perustamaan uusia vertaisryhmiä ja pyrkii olemaan tukena ryhmätapaamisten alkuun saattamisessa.

 

4. Tapahtumat

Sateenkaariyhdistys Malkus järjestää helmikuussa Tampereella Malkus-päivän. Tampereen Malkus-päivä sisältää keskustelutilaisuuden, vapaamuotoista yhdessä olemista ja osallistumisen sateenkaarimessuun. Turun Malkus-päivä järjestetään marraskuussa samana päivänä kuin Turun sateenkaarimessu.

Perinteinen Malkus-leiri järjestetään 18.-20.9. Janakkalassa Rantalahden leirikeskuksessa. Vuonna 2015 ensimmäisen Malkus-leirin järjestämisestä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Leirillä muun muassa muistellaan aiempien leirien tapahtumia ja juhlitaan leirin pitkää historiaa.

Yhdistys voi osallistua tarpeen mukaan ja resurssiensa puitteissa sekä tukemiensa ryhmien että muiden yhteistyökumppaniensa tapahtumien järjestämiseen. Vuodelle 2015 on tiedossa seuraavia tapahtumia:

 • Kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17.5. yhdistys järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Setan kanssa homo- ja transfobian uhrien muistoa kunnioittavan tapahtuman Tampereella.
 • Kesän Pride-tapahtumiin yhdistys osallistuu marssien näkyvästi niiden kulkueissa. Osaan Pride-tapahtumista yhdistys järjestää myös muuta ohjelmaa, joko itsenäisesti tai yhdessä paikallisryhmien kanssa.

Yhdistyksen aktiivit osallistuvat yhdessä Yhteys-liikkeen ja Arcus-verkoston kanssa evankelisluterilaisen kirkon sateenkaarimessujen järjestämiseen ympäri Suomea. Joillakin paikkakunnilla järjestämiseen osallistuu myös yhdistyksen tukema paikallisryhmä.

 • Helsingissä suomenkielinen sateenkaarimessu järjestetään noin kerran kuukaudessa ja ruotsinkielinen kerran vuodessa. Suomenkieliset messut ovat osa Kallion seurakunnan sateenkaarityötä. Ruotsinkielisen sateenkaarimessun järjestää Johanneksen seurakunta.
 • Tampereen sateenkaarimessu järjestetään vuoden 2015 aikana viisi kertaa.  Sateenkaarimessu on Tampereella Tuomiokirkkoseurakunnan vakitoimintaa yhteistyössä Pirkanmaan Setan hengellisen ryhmän Malkuksen kanssa.
 • Turussa sateenkaarimessutoiminnasta vastaa Turun kristillinen piiri Malkus yhdessä Henrikin seurakunnan kanssa. Ruotsinkielisen sateenkaarimessu toteutuksesta vastaa Turun kristillinen piiri Malkus Turun ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

 

5. Muut toimintamuodot

Sateenkaariyhdistys Malkus pyrkii vaikuttamaan siihen, että erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä kyettäisiin paremmin olemaan tukena yhteisöön kuuluville hlbtiq-ihmisille. Vuonna 2015 yhdistys käy aiheesta aktiivisesti keskustelua Suomen ev.lut. kirkon herätysliikkeiden johtohenkilöiden kanssa.

Hengellisyyden ja seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin ristiriitojen kanssa kamppailevia ihmisiä auttaakseen yhdistys kerää selviytymistarinoita heiltä, jotka omassa elämässään ovat samankaltaisia ristiriitoja selvittäneet. Osa tarinoista julkaistaan teksteinä ja osa videomuodossa.

Yhdistys tukee kriisitilanteessa olevien ihmisten auttamiseen tähtäävää toimintaa. Esimerkiksi yhteistyössä Sinuiksi-hankkeen kanssa yhdistys järjestää mahdollisuuden puhua kriisistään puhelimessa hlbtiq-ihmisiä ymmärtävän papin kanssa.

Yhdistys tekee yhteistyötä European Forum of LGBT Christian Groups -järjestön kanssa sen Eastern European Partnership -projektissa, joka tukee Itä-Euroopan sateenkaarikristillisiä yhteisöjä

 

6. Viestintä

Sateenkaariyhdistys Malkus ottaa käyttöön uuden esitteen kevään aikana. Esitettä jaetaan yhdistyksen tapahtumissa ja yhteistyökumppaneiden tiloissa. Keväällä yhdistykselle tehdään myös banderolli, jota käytetään tapahtumissa joissa yhdistys haluaa olla näkyvillä.

Jokaisen hallituksen kokouksen ja jäsenkokouksen jälkeen yhdistys julkaisee tiedotteen kokouksen päätöksistä. Tiedote julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja lähetetään Malkus-sähköpostilistalle eli Malkus-nimiselle Yahoo-ryhmälle.

Tulevista tapahtumista pidetään kalenteria yhdistyksen verkkosivuilla ja niistä sekä muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti myös yhdistyksen Facebook-sivulla. Verkkosivuilla ylläpidetään lisäksi kattavaa linkkikokoelmaa.

 

7. Hallinto

Jäsenkokoukset tekevät yhdistystoiminnan tärkeimmät päätökset. Syys-joulukuussa pidettävä syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet ja päättää toiminnan suuntaviivoista. Maalis-kesäkuun kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintaa ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. Jäsenkokoukset pyritään pitämään sateenkaarimessujen yhteydessä.

Hallitus vastaa yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnan kehittämisestä jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa kun he valmistelevat hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksiin hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.

 

8. Talous

Jäsenmaksut ovat Sateenkaariyhdistys Malkuksen merkittävin rahoitusmuoto. Vuonna 2015 jäsenmaksutuottojen odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta merkittävästi.

Avustuksia yhdistys pyrkii saamaan Malkus-leirin järjestämiseen. Mahdollisia avustusta myöntäviä tahoja ovat Seta ja sen jäsenjärjestöt, seurakunnat sekä opintokeskukset.

Yhdistyksellä ei ole vielä tuloja merkittävissä määrin, joten kustannuksetkin täytyy pitää kurissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tapahtumien yhteydessä ei pääsääntöisesti makseta esiintymispalkkioita tai matkakorvauksia.

 

9. Yhteistyökumppanit

Sateenkaariyhdistys Malkus on avoin monipuoliselle yhteistyölle. Vuonna 2015 yhdistys tulee tekemään yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:

 • Seta ja sen jäsenjärjestöt
 • Sinuiksi-hanke
 • Yhteys-liike
 • Arcus-verkosto
 • European Forum of LGBT Christian Groups
 • Ev.lut. kirkon seurakunnat