Toimintasuunnitelma 2014


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten välillä.

Ensimmäisenä  toimintakautenaan yhdistys pyrkii toiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen ja hyvien käytäntöjen luomiseen. Yhdistys myös hakee Seta ry:n jäsenyyttä.

 

1. Kokoukset

Perustamiskokouksen 26.04.2014 lisäksi järjestetään jäsenille vain sääntömääräinen syyskokous. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. 

2. Jäsenistö

Toimintakauden aikana perustetaan jäsenrekisteri ylläpidettäväksi sellaisessa ympäristössä jonka tietoturvaa voidaan valvoa ja jossa varmuuskopiointi toimii säännöllisesti. Jäseniä pyritään hankkimaan ja jäsenyyteen liittyviä käytäntöjä selkiyttämään.

3. Talous

Suurin talouteen liittyvä asia toimintakauden aikana on Malkus-leiri. Leirin tuottojen ja kustannusten suhteen pyritään tasapainoon siten että saatujen avustusten määrä vaikuttaa osallistumismaksun suuruuteen.

Jäsenmaksutuottojen ei arvioida olevan suuria vielä ensimmäisenä toimintakautena eikä yhdistyksellä odoteta olevan merkittäviä muita tuottoja.

Perustamisajankohdasta johtuen yhdistys ei perustamisensa jälkeen voi anoa tälle vuodelle avustuksia, koska päätökset avustuksista on perustamisajankohtana jo tehty.

Kustannukset pyritään pitämään toimintakautena kurissa mm. siten ettei tapahtumien yhteydessä makseta esiintymispalkkioita eikä matkakorvauksia.

4. Tapahtumat ja tilaisuudet

Rantalahden leirikeskuksessa Janakkalassa järjestetään 19.-21.09.2014 Malkus-leiri. Aiempien vuosien tapaan leirityöryhmä on perustettu jo edellisellä leirillä ja se toimii itsenäisesti. Yhdistyksen perustaminen vaikuttaa ennen kaikkea siihen mitä kautta leirin rahaliikenne kanavoidaan.

Yhdistys pyrkii järjestämään tapaamisia sateenkaarimessujen yhteydessä eri paikkakunnilla eli luomaan tilan jossa voi tavata ennen messua. Tällainen tapaaminen on esimerkiksi Turussa marraskuussa 2014 järjestettävä Malkus-päivä.

Eri paikkakunnilla järjestettäviin pride-tapahtumiin yhdistys voi järjestää ohjelmaa yhdessä paikallisten ryhmien kanssa. Yhdistys tekee esitteen jota pride-tilaisuuksissa voi jakaa. Vuonna 2014 pyritään osallistumista Jeppis Prideen Pietarsaaressa koordinoimaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ja luomaan tila hengellisistä asioista kiinnostuneille osallistujille.

5. Tiedottaminen

Yhdistykselle rakennetaan Kotisivut, joille siirretään HeSeta ry:n sivuilla olevat Malkuksen kalenteri ja linkkikokoelma. Siirron lisäksi kalenteria laajennetaan ja sivustolle saatetaan tehdä uutta sisältöä.

Tiedottamisessa käytetään kotisivujen ohella soveltuvin osin sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Myös yhteistyökumppaniverkosto on olennainen osa tiedottamista.

Yhdistykselle laaditaan esite sekä suunnitellaan ja otetaan käyttöön logo.

6. Muut toimintamuodot

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan niin Seta ry:n ja sen jäsenjärjestöjen sisällä kuin myös uskonnollisiin yhteisöihin ja yleiseen mielipiteeseen.

Yhdistys ryhtyy ylläpitämään suosituksia yhdistyksen ulkopuolisen Malkus-nimisen ryhmä- ym. toiminnan periaatteiksi. Ajatuksena on selkeyttää Malkus-nimisen toiminnan sisältöä sekä yhdistyksen suhdetta sen yhteistyökumppaneihin.

7. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Setan jäsenjärjestöt ja muut tahot jotka hallinnoivat yhdistyksen kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Setan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Yhteys-liike ja paikalliset sateenkaarityötä tekevät seurakunnat.