torstai, 02 touko 2024 19:25

Rinnakkaiset avioliittokäsitykset – käytännön ratkaisu periaatekysymykseen?

(Sateenkaariyhdistys Malkuksen kannanotto Suomen ev.lut. kirkon piispainkokouksen esitykseen kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä)

 

Sateenkaariyhdistys Malkus on järjestönä tunnustukseton, mutta pidämme sateenkaariväen oikeuksien edistämistä hengellisissä yhteisöissä tärkeänä. Malkus tunnistaa, että keskustelu avioliittokäsityksestä ev. lut. kirkon sisällä on voimakkaasti kahtiajakautunutta ja piispainkokouksen ehdottama esitys rinnakkaisista avioliittokäsityksistä olisi kompromissi pitkittyneeseen ja kärjistyneeseen tilanteeseen. Näemme positiivisena, että asiasta keskustellaan ja tilanteeseen tarjotaan konkreettista ratkaisua.

Rinnakkaisten avioliittokäsitysten tunnustaminen on realistinen pyrkimys vallitsevassa tilanteessa edistää sateenkaari-ihmisten oikeutta kirkolliseen vihkimiseen. Muutos myös selkeyttäisi nykyistä järjestelyä, jossa papit ovat vihkineet sateenkaaripareja vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja tuomiokapitulilla on ollut oikeus määrätä tästä seuraamuksia papeille tapauskohtaisesti. Yleensä hallinto-oikeudet ovat kuitenkin kumonneet tuomiokapitulien antamia huomautuksia. Piispainkokouksen ehdotus voidaan nähdä myönteisenä edistysaskeleena, sillä mahdollisen muutoksen myötä jokaisessa seurakunnassa jokin kirkko tai kappeli olisi osoitettava sateenkaariparien vihkimisessä käytettäväksi. Se tarkoittaisi tosin myös, että kaikki seurakuntien tilat eivät olisi käytettävissä vihkimiseen.

Nykyisessä tilanteessa avioliittoa suunnittelevan sateenkaariparin on täytynyt itse etsiä pappi, joka on valmis vihkimään vastoin kirkon vallitsevaa avioliittotulkintaa. Sateenkaaripareja vihkivien pappien määrässä on alueellisia eroja. Uudessa mallissa seurakuntien kirkkoherrojen on taattava avioituvalle parille vihkiminen. Avioliittoa toivovien parien yhtäläiset mahdollisuudet eivät välttämättä toteudu kuitenkaan käytännössä, koska ehdotetussa uudessa mallissa papeilla on mahdollisuus valita kahden erilaisen avioliittokäsityksen välillä. Lisäksi on huomionarvoista, että kirkkojärjestyksen nykyinen muotoilu on sukupuolineutraali, kun taas uuden mallin myötä kirkkojärjestykseen tulisi maininta kahdesta eri avioliittokäsityksestä.

On vaikea ennustaa, miten kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen tunnustaminen kirkossa pitkällä aikajänteellä vaikuttaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Näemme, että ehdotus luo erottelua ja että sen vaarana on vahvistaa jo olemassa olevia syrjiviä käytäntöjä ja asenteita sekä juurruttaa ne entistä vahvemmin osaksi ev. lut. kirkon näkemyksiä. Vaarana on myös eri avioliittokäsitystä kannattavien stigmatisoituminen. On paljon sateenkaari-ihmisiä, jotka kokevat piispainkokouksen ehdotuksen äärimmäisen loukkaavana ja eriarvoistavana.