Toimintasuunnitelma 2021

 

1. Johdanto

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Pyrimme toiminnallamme myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten välillä.

Vuonna 2021 panostamme erityisesti verkkotoiminnan ja etäosallistumisen kehittämiseen sekä Voimavaraksi-hankkeen käynnistämiseen.

 

2. Henkilö- ja kannatusjäsenyys

Yhdistystoiminnan tärkein tuki tulee jäsenistöstä. Pyrimme siihen, että jäsenistö osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 15 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät pääsevät jäseneksi 10 eurolla. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on yksityishenkilöiden osalta 50 euroa ja yhteisöjen osalta 100 euroa.

Pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää yhdistyksen näkyvyyttä lisäämällä ja kertomalla selkeästi, miksi yhdistys tarvitsee lisää jäseniä. Tuomme myös esiin niitä konkreettisia asioita, joita jäseneksi liittymällä voi olla tukemassa.

Jäseneksi liittyminen on helppoa yhdistyksen verkkosivujen kautta. Mainostamme verkkosivujemme osoitetta aktiivisesti yhdistyksen tapahtumissa. Tapahtumissamme on jaossa myös paperisia lomakkeita, joilla voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Käytössämme on Setan jäsenjärjestöjen yhteinen verkossa toimiva jäsenrekisteri, jonka kautta jäsenet voivat hallinnoida omia jäsentietojaan. Jäsenet saavat jäsenmaksun maksamisen jälkeen automaattisesti mobiilijäsenkortin tai erikseen pyytämällä myös paperisen jäsenkortin.

 

3. Vertaistoiminta

Tuemme eri tahojen järjestämää ryhmätoimintaa hengellisistä, kristillisistä tai muista uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista asioista kiinnostuneille sateenkaari-ihmisille sääntöjemme ja ylläpitämämme Malkus-konseptin mukaisesti.

Kannustamme yhdistyksen aktiiveja perustamaan uusia vertaisryhmiä ja pyrimme olemaan tukena ryhmätapaamisten alkuun saattamisessa.

Vuonna 2021 kannustamme vertaisryhmiä myös etäosallistumisen kokeiluihin ja tuemme niissä tarpeen mukaan.

 

4. Tapahtumat

Kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä 17.5. järjestämme yhteistyössä Pirkanmaan Setan kanssa homo- , trans- ja bifobian uhrien muistoa kunnioittavan tapahtuman Tampereella. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etänä.

Osallistumme kesän Pride-tapahtumiin marssien näkyvästi niiden kulkueissa. Osaan Pride-tapahtumista järjestämme myös muuta ohjelmaa, joko itsenäisesti tai yhdessä paikallisryhmien kanssa.

Perinteisen Malkus-leirin järjestämme 10.-12.9.2021 Kangasalla Ilkon kurssikeskuksessa.

Yhdistyksen aktiivit osallistuvat yhdessä Yhteys-liikkeen ja seurakuntien kanssa evankelisluterilaisen kirkon sateenkaarimessujen järjestämiseen ympäri Suomea. Joillakin paikkakunnilla järjestämiseen osallistuu myös yhdistyksen tukema paikallisryhmä.

 

5. Muut toimintamuodot

Vuonna 2021 jatkamme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaariyhteisön toiminnan historian taltioimista arkistoimalla aktiivisesti tietoa ja AV-tallenteita sekä haastattelemalla toiminnan alkuvaiheissa mukana olleita ihmisiä.

Käynnistämme Voimavaraksi-hankkeen jatkamaan ja kehittämään Taakasta voimavaraksi -hankkeeseen syntynyttä toimintaa.

 

6. Viestintä

Vuonna 2021 toteutamme viestintäämme erillisen viestintäsuunnitelman pohjalta. Vuoden aikana tulemme tekemään yksityiskohtaisemmat suunnitelmat siitä, miten viestimme sosiaalisessa mediassa ja verkkosivustollamme.

Ylläpidämme verkkosivuillamme valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria. Pyrimme kehittämään kalenteria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sellaiseksi, että tapahtumatiedot tavoittaisivat entistä enemmän ihmisiä. Ylläpidämme verkkosivuillamme myös kattavaa linkkikokoelmaa.

Laadimme hengellisen sateenkaaritoiminnan ajankohtaisista asioista kertovan tiedotteen noin viisi kertaa vuodessa. Julkaisemme tiedotteen verkkosivuillamme ja Facebook-sivullamme sekä lähetämme sen Malkus-sähköpostilistalle.

Tiedotamme tulevista tapahtumistamme jo niiden suunnitteluvaiheessa eri kanavien kautta, muun muassa Malkus-yhteisön Facebook-ryhmässä. Tämän toivotaan helpottavan tapahtumien järjestämiseen osallistumista.

Jaamme Sateenkaariyhdistys Malkuksen esitteitä aktiivisesti. Pyrimme saamaan esitteitämme esille myös yhteistyökumppaneiden tiloihin ja tapahtumiin. Suuremmissa tapahtumissa lisäämme yhdistyksen näkyvyyttä banderollia käyttämällä.

 

7. Hallinto

Jäsenkokoukset tekevät yhdistystoiminnan tärkeimmät päätökset. Syys-joulukuussa pidettävä syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet ja päättää toiminnan suuntaviivoista. Maalis-kesäkuun kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintaa ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. Pyrimme pitämään jäsenkokoukset sateenkaarimessujen yhteydessä.

Hallitus vastaa yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnan kehittämisestä jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa kun he valmistelevat hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksiin hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.

 

8. Talous

Vuonna 2021 odotamme jäsenmaksutuottojen kasvavan maltillisesti. Toiminnasta syntyvien menojen kattamiseksi yhdistys tarvitsee avustuksia ja lahjoituksia. Haemme sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) uutta hankeavustusta (Voimavaraksi-hanke). Muita mahdollisia avustusta myöntäviä tahoja ovat Seta ja sen jäsenjärjestöt, seurakunnat sekä opintokeskukset. Yksityishenkilöiltä on saatu lahjoituksia ja niitä oletamme saatavan myös vuonna 2021.

 

9. Yhteistyökumppanit

Sateenkaariyhdistys Malkus on avoin monipuoliselle yhteistyölle. Vuonna 2021 tulemme tekemään yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:

  • Seta ja sen jäsenjärjestöt: Setan jäsenjärjestönä yhdistys luonnollisesti tekee yhteistyötä sen kanssa ja saa Setalta mm. tiloja käyttöönsä. Setalla on edustaja Taakasta voimavaraksi -hankkeen ohjausryhmässä. Setan aluejärjestöissä toimii Malkus-ryhmiä, jotka noudattavat yhdistyksen ylläpitämässä Malkus-konseptissa määriteltyjä periaatteita. Yhdistyksellä ei ole omaa säännöllistä ryhmätoimintaa.
  • Sinuiksi-palvelu: Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu on osa Pirkanmaan Setan toimintaa ja yhdistys tekee sen kanssa yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti Tampereella.
  • Evankelisluterilainen kirkko ja sen seurakunnat: Sateenkaarimessut ovat paikallisten seurakuntien toimintaa useissa kaupungeissa ja monet yhdistyksen aktiivit osallistuvat niiden järjestämiseen. Lisäksi yhdistys on saanut tiloja käyttöönsä mm. Helsingissä Kallion seurakunnalta, Tampereella Tuomiokirkkoseurakunnalta ja Turussa Henrikin seurakunnalta. Seurakuntien kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä myös Taakasta voimavaraksi –hankkeessa.
  • Yhteys-liike: Yhdistyksellä on edustaja Ekumeeninen Yhteys-liike ry:n johtokunnassa, mikä mahdollistaa monipuolisen yhteistyön ja keskinäisen tiedonvaihdon. Yhteys-liikkeellä on edustaja Taakasta voimavaraksi –hankkeen ohjausryhmässä.

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä erilaisten hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoiden ja monen muun tahon kanssa, mm. ylläpitämänsä tapahtumakalenterin ja Taakasta voimavaraksi –hankkeen tiimoilta.