Other links

Muita linkkejä | Övriga länkar

Ex-gay movement | Ex-gay-liike | Ex-gay-rörelse

Al-Tawbah  (Muslim ex-gay | islamilainen ex-gay | islamisk ex-gay
Beyond Ex-Gay (former ex-gays | ex-gay-liikkeestä eronneita | f d ex-gay medlemmar)
Courage  (Catholic ex-gay | katolinen ex-gay | katolsk ex-gay)
Exodus International (protestant ex-gay | protestanttinen ex-gay | protestant ex-gay
 

Links for special groups | Linkkejä erityisryhmille | Länkar för speciella grupper

Conference for Catholic Lesbians  
HeartStrong  (for students and educators | opiskelijoille ja opettajille | för studenter och lärare
Sibyls  (for trans people | transihmisille | för transmänniskor)
Yes Institute  (for youth | nuorille | för ungdomar)

 

Chat,email lists etc. | Keskustelua,sähköpostia ym. | Diskussion,email-listor osv.

GLOW lists (e g 7th Day Adv. | mm. 7. päivän adv. | bl a 7nde dagens adv.
OrthoGays (gay Orthodox Jews | ortodoksijuutalaisia homoja | ortodoxjudiska bögar
 

Magazines | Lehtiä | Tidskrifter

Epistle 
Open Hands (ecumenical | ekumeeninen | ekumenisk)
Whosoever  
 

Biblical verses | Raamatunkohtia | Bibliska verser

Gay: Religion 
Homosexuality and Christianity  
Transgender people and faith 

 

Miscellaneous | Sekalaista | Blandade

Born Eunuchs: Homosexual Identity in the Ancient World 
Calendar of LGBT Saints  
ChiRhoPress  (publishing company |kustantamo | förlag
Gay Christian - An Oxymoron? 
Lavender Light Gospel Choir  
People with a History 
(lgbt history,religious also | uskonnollistakin hlbt-historiaa | hbt-historia,också religiös)
PLAGAL (lgbt against abortion | hlbt abortinvastustajia | hbt mot abortion)
Rite of Brotherhood (old marriage formula | vihkikaava | vigmönster
Shower of Stoles 
Spirit Journeys
Where to get a religious blessing 
(homosuhteen siunaavia kirkkoja | kyrkor som välsignar par av samma könUpdated | Päivitetty | Uppdaterad   22.07.2023