Other links

Muita linkkejä | Övriga länkar

Ex-gay movement | Ex-gay-liike | Ex-gay-rörelse

Al-Tawbah  (Muslim ex-gay | islamilainen ex-gay | islamisk ex-gay
Beyond Ex-Gay (former ex-gays | ex-gay-liikkeestä eronneita | f d ex-gay medlemmar)
Courage  (Catholic ex-gay | katolinen ex-gay | katolsk ex-gay)
Exodus International (protestant ex-gay | protestanttinen ex-gay | protestant ex-gay
Eye on 'Gay Muslims'  (Muslim ex-gay | islamilainen ex-gay | islamisk ex-gay)
New Direction  (moderate ex-gay | maltillinen ex-gay | moderat ex-gay)

 

Links for special groups | Linkkejä erityisryhmille | Länkar för speciella grupper

Ark of Refuge  (for HIV positive | HIV-positiivisille | för HIV-positiva
Conference for Catholic Lesbians  
Couple's Ministry Resource Guide (Dignity) (for couples | pareille | för par
HeartStrong  (for students and educators | opiskelijoille ja opettajille | för studenter och lärare
LesBePure (for lesbians | lesboille | för lesbiska)
Married Gay 
(for lgbt people in a straight marriage | eri sukupuolta olevien parisuhteessa eläville hlbt-ihmisille | för hbt-människor i ett parförhållande mellan personer av olika kön)
MCC Kids Club (for children and parents | lapsille ja vanhemmille | för barn och föräldrar)
Sibyls  (for trans people | transihmisille | för transmänniskor)
Yes Institute  (for youth | nuorille | för ungdomar)

 

Chat,email lists etc. | Keskustelua,sähköpostia ym. | Diskussion,email-listor osv.

Christian Gay Chatroom 
Christian Gay Network  (choose "Keep in touch"
CSLesBiGay E-Group  (Christian Scientists
GL Christian Prayer Network 
GLOW lists (e g 7th Day Adv. | mm. 7. päivän adv. | bl a 7nde dagens adv.
Homosexuality and Islam  
Hope Notes (general Christian | yleiskristillinen | allmän kristen
LDS-L  (lesbian Mormons | mormonilesboja | lesbiska mormoner
Muslim PFlag (parents of lgbt Muslims
Nice Jewish Girls (lesbian Jews | juutalaisia lesboja | judiska lesbiska
OrthoGays (gay Orthodox Jews | ortodoksijuutalaisia homoja | ortodoxjudiska bögar
Yahoo groups: Bisexual Spirituality (several groups | useita ryhmiä | flera grupper
Yahoo groups: Gay Spirituality (several groups | useita ryhmiä | flera grupper
Yahoo groups: Lesbian Spirituality (several groups | useita ryhmiä | flera grupper
Yahoo groups: TG Spirituality (several groups | useita ryhmiä | flera grupper)

 

Magazines | Lehtiä | Tidskrifter

Epistle 
Open Hands (ecumenical | ekumeeninen | ekumenisk)
Whosoever  
 

Miscellaneous | Sekalaista | Blandade

Born Eunuchs: Homosexual Identity in the Ancient World 
Calendar of LGBT Saints  
ChiRhoPress  (publishing company |kustantamo | förlag
Ecce Homo  (photo exhibition | valokuvanäyttely | fotoutställning
Ethics and Morality in the GL Community 
Gay Christian - An Oxymoron? 
Lavender Light Gospel Choir  
Partners Task Force for GL Couples (marriage | avioliitto| äktenskap
People with a History 
(lgbt history,religious also | uskonnollistakin hlbt-historiaa | hbt-historia,också religiös)
PLAGAL (lgbt against abortion | hlbt abortinvastustajia | hbt mot abortion)
Queer Book of Hours  (prayer book | rukouskirja | bönbok)
Queer Muslims 
Rainbow Sash 
Religious Coalition for the Freedom to Marry  
Reluctant Journey 
Rite of Brotherhood (old marriage formula | vihkikaava | vigmönster
Shower of Stoles 
Spirit Journeys
Where to get a religious blessing 
(homosuhteen siunaavia kirkkoja | kyrkor som välsignar par av samma kön
The Zoroastrian Faith and Homosexuality (zarahustralaisuus)Updated | Päivitetty | Uppdaterad   08.05.2015