Sateenkaariyhdistys Malkus ry 

Sateenkaariyhdistys Malkus ry 


|
|
|

Rippikoulussa ollaan kaapissa

Teimme syyskuussa 2017 verkkokyselyn, jolla selvitimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten rippikoulukokemuksia. Saimme kyselyymme 180 vastausta eri puolilta Suomea.

Vastaajista 22% piti rippikoulua erittäin hyvänä ja 41% melko hyvänä kokemuksena. Silti 42% vastaajista koki rippikoulun myös ahdistavana.

”Suurimmilta osin rippikoulukokemukseni oli positiivinen, työntekijät ja isoset sekä muut leiriläiset olivat pääosin mukavia ja leirillä oli hyvä tunnelma. Suuntautumiseni kannalta rippikoulusta jäi kuitenkin paha maku suuhun, sillä nuorisotyöohjaajan negatiivinen näkemys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä oli ainoa joka leirillä tuotiin esille.”

”Kokonaisuutena leiri oli ahdistava. Leirin opettaja ja muu henkilökunta lietsoivat seksuaalivähemmistöjä kohtaan vihamielistä ja ymmärtämätöntä ilmapiiriä ja homoudesta puhuttiin syntinä ja sairautena.”

71% vastaajista kertoi, että rippikoulussa ei huomioitu seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta mitenkään esim. ohjeistuksissa, majoittumisessa tai wc- ja peseytymiskäytännöissä.

”Jaettiin paljon tyttö- ja poikaryhmiin, ja yöpymisen suhteen oli myös jaettu ja jouduin jopa riitaan leiripomon kanssa siitä että en mitenkään voinut saada nukkua mun kavereitten kanssa siellä.”

”Ehkä näin jälkikäteen häritseviltä tuntuu erään päivän tehtävä tyttöryhmässä, kun miesoletetut kävi saunomassa ja kaikki naisoletetut rakensivat yhdessä unelmamiehensä. Muita vaihtoehtoja ei ollut, ja ohjelma oli pakollinen.”

93% vastaajista ei kertonut rippikoulussa kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. 85% vastasi, että kukaan muukaan ei rippikoulussa tullut kaapista.

”Leirillä ei otettu pahemmin kantaa tälläisistä asioista, enkä uskaltanut itsekkään puhua siitä vaikka leirillä olikin silloinen kumppanini.”

”Sukupuolivähemmistöille ei ollut tilaa eikä tuntunut turvalliselta avata suutaan, mentiin olettamien pohjalta. Homotteluun ei puututtu.”

Kun vastauksia vertaillaan eri ikäryhmien kesken, ei merkittäviä muutoksia ilmene. Alle 21-vuotiaiden kokemukset vastaavat pitkälti yli 40-vuotiaiden kokemuksia.

”Oisin voinut kuvitella että nämä asiat olisivat olleet helposti ratkaistavissa mikäli leirin aikuiset ja isoiset olisi saaneet koulutusta liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, sekä olisi olemassa jonkinlainen tapa valvoa tämäntyyppisiä aiheita, tai vaikka joku ulkopuolinen joka kävisi kertomassa omasta kokemuksistaan niin että siitä tulisi normaali keskusteluaihe.”


Yksityiskohtaiset kyselytulokset

180 vastaajaa | alle 21-vuotiaita 38% | 21-30-vuotiaita 41% | 31-40-vuotiaita 11% | muut 10%

Oliko rippikoulu sinulle hyvä kokemus?
22% erittäin hyvä, 41% melko hyvä, 29% melko huono, 7% todella huono

Minkälaista rippikoulussa oli?
52% hauskaa, 44% mielenkiintoista, 17% rentouttavaa, 27% opettavaista,
42% ahdistavaa, 30% tylsää, 33% yksinäistä

Kertoiko joku avoimesti rippikoulussa kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön?
85% kukaan ei kertonut, 7% minä kerroin, 3% toinen rippikoululainen kertoi,
2% isonen kertoi, 1% nuorisotyönohjaaja kertoi, 1% pappi kertoi

Miten rippikoulussa otettiin huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus?
71% Moninaisuutta ei huomioitu mitenkään.
20% Tuotiin ilmi, että rippikoulussa jokaista arvostetaan samalla tavalla esim. seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.
5% Kerrottiin, että rippikoulussa kunnioitetaan jokaisen itsemäärittelyä sukupuolen suhteen.
13% Rippikoululaisia ei missään vaiheessa jaettu ryhmiin sukupuolen perusteella.
1% Majoittuminen ei perustunut sukupuoliolettamaan.
14% Peseytymistilanteissa huomioitiin yksilölliset tarpeet yksityisyyteen.
15% Rippikoulussa oli kaikille sopivia wc-tiloja.
12% Opetuksessa huomioitiin asiallisesti ihmissuhteiden ja perheiden moninaisuus.
4% Rohkaistiin kertomaan, jos havaitsee esim. homo- ja transfobiaa rippikoulussa.

Koitko, että joku rippikoulussa suhtautui negatiivisesti tai asiattomasti seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin?
21% En kokenut kenenkään rippikoulussa olleen henkilön suhtautumista seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin negatiiviseksi tai asiattomaksi.
39% En, mutta koin ettei rippikoulu silti ollut riittävän turvallinen paikka tuoda esille tätä puolta itsestäni.
31% Kyllä. Toinen rippikoululainen.
14% Kyllä. Isonen.
15% Kyllä. Nuorisotyönohjaaja.
22% Kyllä. Pappi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaikki lainaukset ovat viime vuosilta, jotta ne kuvastaisivat mahdollisimman hyvin toiminnan nykytilaa.
Lisätietoja kyselystä saa sähköpostitse osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  •  

     

  • image

  • 1